Welkom bij onze vereniging

Vereniging Kievitsbuurten is een vereniging van eigenaren die in het bezit zijn van een perceel grond in de Noordelijke- en/of Zuidelijke Kievitsbuurt in Breukelen. De vereniging maakt zich sterk voor het in standhouden van de natuurwaarden, legakkerherstel, is vraagbaak en houdt zich bezig met het analyseren, meedenken, adviseren en stroomlijnen van gemeentelijke- en provinciale plannen.

Vooral in de relatie tot het Plassenschap Loosdrecht en de Gemeente Stichtse Vecht is het van belang om als spreekbuis van de eilandbewoners op te kunnen treden. Met onze vereniging zijn we in staat om direct over beleidszaken aangaande de Plassen en de Kievitsbuurten in overleg te treden. Hoe groter het aantal leden des te meer invloed wij kunnen uitoefenen. Momenteel hebben wij meer dan 200 leden.

Over het reilen en zeilen in de vereniging informeren wij onze leden van tijd tot tijd via onze nieuwsbrief. In principe is er één ledenvergadering per jaar waar actuele zaken met elkaar besproken worden. Naast de formele zaken is er ook ruimte voor contact met je buurtgenoten.

De website bestaat uit twee delen. Een openbaar deel en een afgeschermd deel (alleen voor leden) waarvoor u dient in te loggen. Hier treft u o.a. de nieuwsbrieven aan, commissieverslagen en een profieloverzicht van de leden.

Indien u ook eigenaar bent van een perceel in de Noordelijke- en Zuidelijke Kievitsbuurt en u bent nog geen lid dan nodigen wij u graag uit om voor slechts € 15,- per jaar lid te worden.

 

Jubileumboek Kievitspedia
In combinatie met het 17e lustrum in 2019 is er een herziene uitgave van de Kievitspedia uitgebracht. Het is weer een attractief, informatief boekje over de Noordelijke en de Zuidelijke Kievitsbuurten geworden, voor bewoners en bezoekers van dit interessante gebied. Voor € 19,95 (incl. verzendkosten) wordt hij thuis gestuurd. Stuur een email met uw naam en adres naar secretariaat@kievitsbuurten.nl

 

 

Lid worden

Adres Secretariaat:
secretariaat@kievitsbuurten.nl

Vereniging Kievitsbuurten,
p/a: Stationsstraat 54, 3451 BZ Vleuten