Vereniging Kievitsbuurten

Vereniging Kievitsbuurten is een vereniging voor de eigenaren en/of familieleden die in het bezit zijn van een perceel met of zonder huisje in de Noordelijke- en/of Zuidelijke Kievitsbuurt in Breukelen. Onze vereniging faciliteert het contact tussen leden, zet zich in voor het behoud van natuurwaarden en legakkers, fungeert als vraagbaak voor onze leden en neemt actief deel aan het analyseren, meedenken, adviseren en stroomlijnen van gemeentelijke- en provinciale plannen.

Welkom bij onze vereniging

Het is van belang om in sommige situaties als spreekbuis namens onze leden op te treden, vooral in relatie tot de omliggende gemeenten en provincies. Onze vereniging wordt erkend als een belangrijke gesprekspartner, waardoor we direct in overleg kunnen treden over beleidskwesties met betrekking tot de Plassen en de Kievitsbuurten. Hoe groter het aantal leden, des te groter onze invloed. Op dit moment telt onze vereniging meer dan 200 leden.

Wij informeren onze leden regelmatig over het reilen en zeilen binnen de vereniging via onze nieuwsbrief. Jaarlijks houden we in principe één ledenvergadering waarin actuele zaken besproken worden. We houden ook elk jaar een gezellige ledenborrel op de eerste zaterdag van juli. Een ideale gelegenheid om op een ontspannen manier in contact te komen met je buurtgenoten.

Meer informatie