Ontwikkelingsperspectief voor een duurzaam legakkerschap

In de Kievitsbuurten leven grote ambities om via duurzaam onderhoud het fraaie landschap te behouden en om de ecologische en recreatieve waarden te vergroten. Hierbij zijn betrokken overheden (gemeente Stichtse Vecht, provincies Noord Holland en Utrecht, Waternet, waterschap, Plassenschap), eigenaren (vereniging Kievitsbuurten en stichting Gunterstein), ondernemers (ondernemersvereniging Scheendijk en enkele niet verenigde ondernemers) en Natuurmonumenten. Gezamenlijk hebben zij een perspectief ontwikkeld op de ontwikkeling van de Kievitsbuurten.

Hieronder kunt u het document digitaal bekijken.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

De Oostelijke Vechtplassen vormen een prachtig gebied waar natuur, cultuurhistorie en recreatie elkaar ontmoeten. Maar dit gebied kampt al jaren met gecompliceerde problemen. Kwaliteit en beheer van natuur, water en openbare ruimte laten te wensen over. De watersport- en recreatiesector blijven achter en er is een groot baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen. Het oplossen daarvan vormt een enorme uitdaging voor de betrokken overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers van het gebied. Betrokken partijen hebben elkaar opgezocht om samen te zoeken naar oplossingen.

Gebiedsakkoord

21 partijen hebben op 6 december 2017 hun handtekening gezet onder het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Het is de start voor verschillende projecten die het gebied toekomstbestendig gaan maken. Hiervoor investeren de ondertekenaars ruim 77 miljoen euro. De maatregelen uit het gebiedsakkoord bestaan onder meer uit baggeren in de Loosdrechtse Plassen. Hierbij wordt de bagger gebruikt voor het herstellen van legakkers en het aanleggen van nieuw nat rietland. Andere maatregelen zijn het versterken van het recreatief routenetwerk voor varen, fietsen en wandelen, het moderniseren van de recreatiesector, de aanleg van nieuwe natuurgebieden en het verbeteren van de natuur- en waterkwaliteit. De projecten uit het gebiedsakkoord worden na ondertekening uitgewerkt. Bij de uitwerking is er volop ruimte voor belanghebbenden om mee te denken.

Hieronder vindt u alle gebiedsakkoorden welke van toepassing zijn op de Kievitsbuurten:

Ook interessant

Hier komt een listing met pagina's die ook interessant zijn voor de bezoeker.